ליצירת קשר

שם מלא:
טלפון:
מייל:
הודעה

יתרונות הליך גישור בגירושין

  • הליך המבוסס על הסכמתכם ורצונכם ליטול חלק פעיל בגיבוש הסכם הגירושין שלכם.

  • מאפשר לכם ליצור שליטה וודאות ביחס להליך ולאופן התנהלותו.

  • כל אחד ואחת מכם מבטא את עצמו ורצונותיו, קיימת התחשבות בדעתכם ובעמדתכם.

  • מעורבות ואחריות משותפת בהחלטות הנוגעות לכם ולילדיכם.

  • צמצום הפגיעה בילדים ואף מניעתה.

  • שליטה שלכם במידת האפשר במשך ההליך.

  • צמצום משמעותי של העלויות הכרוכות בגירושין/פרידה.

  • יצירת קרקע נוחה לניהול קשר עתידי המותאם לחיים שלאחר הגירושין.

  • יצירת הורות משתפת ומשותפת לילדים.